Larvik-Haukerød-Sem (33 km)

Det er en fryd å sykle på gamle E18 gjennom Vestfold.
Steinar

FAKTABOKS

Den nye motorveien har frigjort den gamle veien fra Larvik i retning Tønsberg. Samtidig er det anlagt gode gang-/sykkelveier, og/eller eget sykkelfelt samtidig med at hastigheten er satt ned. Både tur- og treningsyklister kan utmerket ferdes på en sikker måte.

Mitt utgangspunkt var jernbanestasjonen i Larvik. Prinsegaten er for tiden stengt og jeg valgte derfor å sykle opp Herregårdsbakken forbi Larvik Sykehus og fram til Nansetgata. Du skal følge Nansetgata helt fram til Bommestad.

Du krysser Lågen på den gamle brua og fortsetter videre på Sørlandske Hovedvei opp Bommestadbakkene til Holms Motel. Skilt 521.1 SykkelfeltHer fortsetter du på Hedrum Ravei hvor det er merket sykkelfelt i veibanen med skilt 521.1.

Bommestadbakkene har turens mest krevende stigning.

Vindforholdene kan også medvirke på hvor hard turen kan oppfattes.

Nå fortsetter du på Raveien (Fv256) til Haukerød og Fokserød. Ved Fokseråd er det en snarvei som gjør at du slipper å sykle opp til rundkjøringen ved kjøpesenteret.

Som nevnt er det enten markert eget sykkelfelt i veibanen eller gang-/sykkelvei anlagt. De få stedene hvor det ikke finnes verken merkering eller G/S er det en bred veiskulder.

Jeg snudde ved Sem grunnet dårlig vær. En mulighet for å unngå retur samme vei, kan være å sykle ned til Tønsberg og ta tog/buss tilbake til Larvik. Fra Tønsberg kan en også sykle Nasjon sykkelvei nr. 1 som går langs kysten.

Denne turen kan du fint sykle på racer- eller hybridsykkel.