Etappe 13: Ringdal gård - Hovland Gård

Denne turen går på ned gjennom Bommestadåsen og Bommestadbakkene som viser flere hundre år med veihistorie på et lite område.
Roar

Etappen ble gjennomført i 2 deler: Først ned til Holagropa (5 km), så tilbake og rundt over Lågenbrua og ned Elvestien til Stubberød som var fergestedet på vestsida (2,5 km).

FAKTABOKS

Rutebeskrivelse

Fra Ringdal sykler man sydover på Hedrum Ravei og videre på Gamle Sørlandske "bak" Holms kafeteria og gjennom Verningen.

Rett før Bommestadbakkene sykler man inn til venstre på gang- og sykkelvei som var den gamle Kongevei-traseen fra 1650. Den er merket med Info-skilt.

Informasjonskart
Informasjonskart. Larvik kommune

Den svinger ned til boligfeltet på Bommestadåsen og videre gjennom industriområdet med Mesta og Veidekke. Ta inn til venstre ned en bratt kneik mot et jorde.

Den gamle traseen ned til Holagropa og fergestedet følger kanten av jordet og skogholt. Idag (august) er det ganske gjengrodd, med i april, før alt vokste, var veien ned åpen.

En av gårdene på Ringdal. Foto: Roar Verde
En av gårdene på Ringdal. Foto: Roar Verde
Foto: Roar Verde
Foto: Roar Verde

Den bratte bakken ned til Holagropa er forsterket med kavler: tverrliggende stokker.

Holagropa
Mot Holagrop, sett fra Stubberød (vestsida). Foto: Roar Verde

Roar Verde er pensjonist, bosatt i Larvik. Han har syklet flere etapper av de gamle post- og Kongeveiene mellom Oslo og Stavanger, mest i Vestfold og Telemark, og registrert dem med RideWithGPS.

Roar har fått assistanse av Statens Vegvesen og Postmuseet som har funnet fram gamle kart.

HVORFOR SYKLE DISSE GAMLE TRASÉENE

De eldste traseene, som ligger utenfor nedbygde områder, er grusveier, skogsveier og stier. De har en viktig historie å fortelle om utviklingen av samferdselen i Norge og han deler gjerne denne opplevelsen med andre.