Etappe 13: Ringdal gård - Hovland Gård

Den gamle postruta mellom Christiania og Stavanger var 592 km lang og delt i 54 etapper. Ruta gjennom Vestfold ble kalt Kongeveien.

FAKTABOKS

  • GPS spor: https://ridewithgps.com/trips/33336795
  • Distanse: 9,8 km
  • Start: Ringdal gård
  • Sluttpunkt: Hovland Gård
  • Vanskelighetsgrad: Lett med enkelte korte krevende partier
  • Underlag: Asfalt og grus, omtrent likt fordelt.

Rutebeskrivelse

Kartbilde over hele etappen merket gult og rødt. Rødt markerer «omveien» over Bommestadbrua.

En av gårdene på Ringdal. Foto: Roar Verde
En av gårdene på Ringdal. Foto: Roar Verde

Fra Ringdal (gård) sykler man sydover på Hedrum Ravei og videre inn på Gamle Sørlandske gjennom Verningen. Avstand til Hovland er ca 6 km, men passeringen av Lågen var krevende. Det anbefales å sykle ned til Holagropa, det gamle fergeleiet på østsiden og sykle tilbake over Bommestadbrua til det gamle fergeleiet på vestsiden. Da blir avstanden ca 11 km.

Informasjonstavler er satt opp på flere steder. Kongeveien er merket lys blå.
Informasjonstavler er satt opp på flere steder. Kongeveien er merket lys blå.

Før bakken («Bommestadbakkene») svinger du inn til venstre på gang/sykkelsti som er asfaltert, ca 1 km

Følg asfaltert gang- og sykkelvei til byggefeltet Bommestadåsen
 

 Veien ender i byggefeltet.

Asfaltveien er den forbedrede Kongeveien.

   Veien fortsetter på innsiden av gjerdet fram til asfaltert vei
   Gamle Kongevei og ny Infotavle.
  Gamle Kongevei, til venstre i bildet, går gjennom industriområdet

Den fortsetter på en grusvei. Når denne gjør en skarp sving mot venstre, sykler du rett fram langs høyre kant av et jorde.

Den gamle traseen dukker plutselig opp til høyre og har en typisk kongeveibredde. Den er bratt og dårlig. Jeg anbefaler å sette igjen sykkelen på toppen av bakken og gå den siste korte biten ned til fergeleiet, Holagropa.

  Veien ned til fergeleiet er bred (som Kongevei), men skadet av traktor og ikke så lett å sykle.
  Holagropa er «nesten» en opparbeidet park, men virker ganske kaotisk
  Holagropa er «nesten» en opparbeidet park, men virker ganske kaotisk

Elven blir bredere her og formet slik at det dannes en stor virvel. Denne gjør det sannsynligvis lettere å krysse elva!

Man må gå og sykle samme veien tilbake til krysset med skiltet «Gamle Kongevei» og videre ned til brua over Lågen. Broen ble laget i 1808: 161 år etter etableringen av Postverket!

På den andre siden sykler du til venstre straks etter brua. Et skilt viser «Elvestien». De første meterne er en god grusvei, som så går over i en bred sti som er fin å sykle. Ved skiltet Stubberød følger man stien langs Lågen rundt odden.

Der er det bygget nytt bryggeanlegg. Jeg vet ikke hvor det gamle lå, men det er vel sannsynlig at dette er stedet. Det finnes ingen spor etter dette fergeleiet, men man kan se Holagropa på den andre siden og den helt spesielle virvelstrømmen.

Jeg vet ikke hvor det gamle lå, men det er vel sannsynlig at dette er stedet. Man ser Holagropa på den andre siden og aner så vidt den helt spesielle virvelstrømmen.

Ny brygge. Man kan se Holagropa på en andre siden. Merk hvor bred Lågen er på dette stedet.

Følg stien videre langs elva. Lenger fram kommer du til en parkeringsplass. Følg grusveien opp til Elveveien, hvor du ser skilt med «Hovland» og «Gjærdal». Sving til høyre ned til undergangen som fører til en bratt bakke opp mot bebyggelsen.

  Etter undergangen fortsetter Kongeveien opp en bratt bakke (2 bilder av undergang og bakke)
  Vei opp mot Hovland

På toppen av bakken må man gjennom et industri- og boligfelt. Det er flere gater man kan velge mellom, og det kan være litt vanskelig å finne Hovland gård. Det letteste er å finne Nordbyen handlesenter.

  På forsiden av senteret står man i alleen som fører inn til gården.
Hovland Gård. Larvik (Foto: Wikipedia)
Hovland Gård. Larvik (Foto: Wikipedia)
Hovland gård

Hovland er en gård og bydel i Larvik. Våningshuset fra 1800 er fredet. Området ble utbygget fra 1960. Hovlandbanen fra 1918 var landets første spesialbygde travbane.

Les videre om andre postetapper.


Roar Verde er pensjonist, bosatt i Larvik. Han har syklet flere etapper av de gamle post- og Kongeveiene mellom Oslo og Stavanger, mest i Vestfold og Telemark, og registrert dem med RideWithGPS.

Roar har fått assistanse av Statens Vegvesen og Postmuseet som har funnet fram gamle kart.

HVORFOR SYKLE DISSE GAMLE TRASÉENE

De eldste traseene, som ligger utenfor nedbygde områder, er grusveier, skogsveier og stier. De har en viktig historie å fortelle om utviklingen av samferdselen i Norge og han deler gjerne denne opplevelsen med andre.