Etappe 14: Fra Hovland gård via Larvik postkontor til gårdene Håvaldsrød og Gutterød i Brunlanes

Den gamle postruta mellom Christiania og Stavanger var 592 km lang og delt i 54 etapper. Ruta gjennom Vestfold ble kalt Kongeveien, gjennom Agderfylkene Vestlandske hovedvei eller Vestlandsruta. I 1950 skiftet navnet til (Gamle) Sørlandske hovedvei og var da kjørbar med vogn/bil hele strekningen. Tidligere ble den bare kalt Postveien.

Strekningene er beskrevet etappevis tilsvarende postkarenes ansvarsområde som var ca 1- 1 1/2 landmil. 1 landmil er 11,3 km.

FAKTABOKS

ANTATT RUTE

Jeg er usikker på hvordan leveringen av post til Larvik postkontor foregikk, men avstanden mellom Håvaldsrød/Gutterød og Hovland gård er bare noen få km. Jeg tenker meg at postkaren fra Hovland «stakk innom» Larvik postkontor før han løp videre med postsekken til Håvaldsrød/Gutterød og vise-versa. Da blir avstanden 9,6 km.

RUTEBESKRIVELSE

Hovland er både et område og en gård. Bygningene er fredet og stammer fra tidlig 1800-tall.

Hovlandbanen ble bygget i 1918 og var landets første profesjonelle travbane.

Hovland Gård

Fra Hovland gård følger man alleen fram til Nansetgt, krysser denne i lyskrysset, svinger sydover og inn i Gamle Kongevei som passerer Bøkeskogen.

Alléen passerer framsida av handlesenteret

Sigurd Mathiesen har fått en av byens æresplasser.

Bøkeskogen er ikke grønn enda og hvitveisen uteblir pga fjorårets tørre sommer!

Kryss med overgang til Kongegt mot venstre

Veien fortsetter over i Kongensgt som ender «i jernbanelinja» nederst i bakken. Man kan sykle fra Gamle kongevei og ned Greveveien som går ned til Herregården. Dette er en gammel vei, som tidligere het Løkkeveien og eksisterte før Nansetgt ble bygget. Den krysser Nansetgt.

Jeg fortsatte på Gamle Kongevei til denne går over i Kongegt.

På vei ned kommer man til Torget på venstre hånd.

Fra Torget sykler man ned Prinsegt til Storgt og videre til Dronningensgt 1 ( idag merket Kirkestredet), som var en av adressene Larvik postkontor hadde. Fra Larvik postkontor ble posten kjørt via Langestrand til gårdene Håvaldsrød og Gutterød.

Postkontorene i Larvik og Tønsberg var de første i Vestfold.

Tollerodden med byens kirke fra 1600-tallet og flere bygninger fra tidlig 1700.

Dronningensgate 1 sees helt til venstre i bildet.

Skipsbygger Colin Archer bodde i huset litt til høyre for midten.

Det er opparbeidet park med aktivitetsmuligheter langs sjøkanten: balleker på sand, turnstativer, balanseøvelser på slakk line, osv.

Hotell Fritzø Bad med Batteristranda badestrand i forgrunnen.

Bygningene huser i dag Larvik museum til høyre og et mikrobryggeri innerst i gården.

Her begynner Øvre Fritzøegate.

Toppen av Øvre Fritzøegate med utsyn over Larvik og Bøkeskogen: «rett fram…»

Noen hundre meter lenger fram finner man avkjøringen til gårdene Håvaldsrød og Gutterød.

Post- og søppelkassene er godt synlige

Håvaldsrød gård

Etter gården fortsetter veien gjennom skogen

Typisk Kongeveikvalitet!
Gutterød gård og gartneri

Les videre om andre postetapper.