Larvik-Kodal-Sandefjord-Larvik (57,5 km)

Dette er en fin rundtur som har mange "startpunkter".

http://connect.garmin.com/activity/15233670
http://www.lommekjent.no/turer/944728

Du kan starte enten fra Larvik sentrum eller Verningen.

Turen går langs Lågen på Hedrumveien (rv304) til Åsrumvannet. Du fortsetter på Rv. 304 i retning Kodal (Trollsåsveien). Etter Kodal tar du Kodalveien (rv305) i retning Sandefjord. Du krysser E18 og kommer til Haukerød og sykler i utkant av Bugården mot Sandefjord sentrum. Ta til høyre og ta Krokmoveien mot Krokmo, derfra mot Furustad.

Fra Furustad følger du Furustadveien til Gamle Ravei (du nærmer deg nå E18) og Verningen. Dersom du startet turen ved brua over Lågen, er du nå tilbake.