Etappe 12: Fra Bjørnum gård til Ringdal gård

Den gamle postruta mellom Christiania og Stavanger var 592 km lang og delt i 54 etapper. Ruta gjennom Vestfold ble kalt Kongeveien. Etappen fra Bjørnum gård til Ringdal er av den enkle sorten på sykkel.

FAKTABOKS

  • GPS spor: https://ridewithgps.com/routes/30303666
  • Start: Bjørnum gård
  • Stopp: Ringdal gård
  • Distanse: 12,4 km
  • Vanskelighetsgrad: Lett
  • Underlag: Asfalt unntatt grusvei inn til Bjørnum gård (privat vei)

Dagens etappe følger Raet som blir angitt som ferdselsvei fra gammelt av. Postkarene brukte denne veien.

Nå er den “utbedret” med asfalt, gang- og sykkelsti og stykkevis rødt felt(!) for sykkel. Veldig bra å sykle, men ikke nødvendigvis “oppdagelsesferd” og det eksisterer knapt naturskjønne steder bortsett fra utsikt til grønne jorder og bondegårder.

Det er relativt lite trafikk, og det er god sykkelsti hele veien.

Gravfeltet på Elgesem er verdt et stopp.

Elgesem-steinsetting
Elgesem steinsetting. Foto: Wikipedia
Gang-/sykkelvei
Gang-/sykkelvei

Les videre om andre postetapper.


Roar Verde er pensjonist, bosatt i Larvik. Han har syklet flere etapper av de gamle post- og Kongeveiene mellom Oslo og Stavanger, mest i Vestfold og Telemark, og registrert dem med RideWithGPS.

Roar har fått assistanse av Statens Vegvesen og Postmuseet som har funnet fram gamle kart.

HVORFOR SYKLE DISSE GAMLE TRASÉENE

De eldste traseene, som ligger utenfor nedbygde områder, er grusveier, skogsveier og stier. De har en viktig historie å fortelle om utviklingen av samferdselen i Norge og han deler gjerne denne opplevelsen med andre.