Bjørnum

Etappe 11: Fra Oserød til Bjørnum

En etappe i det historiske Vestfold
Roar

FAKTABOKS

Dagens etappe fortsetter på raet hvor det var lett å anlegge vei. Det er sannsynlig at dagens Ravei, tidligere E18, tilsvarer den opprinnelige kongeveien. Enkelte sideveier heter Gamle Kongevei.

Raveien er noe trafikkert, men har gode gang- og sykkelveier.

Veien er hverken utfordrende eller en severdighet i seg selv, men går i Vestfolds vakre jordbruksområde. Gårdene er svært velholdte, ligger som små øyer i åkrene, og mange steder skjermet med små skogholt.

Oserød
Oserød

SE OG GJØRE

Gjennestad hagesenter er verdt et stopp både for senteret og den vakre parken. Gjennestad videregående skole ligger på området.

Furulund kafé ligger rett syd for Gjennestad. Den har tilbud om overnatting i campinghytter. Western og truckerbutikken Convoy Mail er verdt et besøk.

Ved Tassebekkrysset står det en grensestein som viser hvor skillet mellom grevskapene Wedel Jarlsbergs og Laurvigs gikk. Den ble reist av etterkommerne av Wedel Jarlsberg-grevene og Michael Treschov i 1863. Grevskapene opphørte 1821. Det var ingen grense der 1863.

Grensestein Wedel Jarlsbergs og Laurvigs grevskaper
Grensestein mellom Wedel Jarlsbergs og Laurvigs grevskaper
Wedel Jarlsbergs og Laurvigs grevskaperWedel Jarlsbergs og Laurvigs grevskaper
Wedel Jarlsbergs og Laurvigs grevskaper

Ved Storås, på andre siden av veien for Furulund kafe, ligger et steinbrudd med porfyr og brun syenit. (Den berømte Larvikitten er sort syenitt).

Stokke (kommune) var tidligere egen kommune, men er nå slått sammen med Sandefjord.

Skjee kirke ligger rett før nedkjøringen til Stokke. Den ble bygget på 1100-tallet. Inngangsdøren ligger mot vest, som skikken var, mens "baksiden" vender ut mot veien. Sett fra vest ligger kirken på en høyde med vidt utsyn. Østover ligger sletten ned mot Stokke. Kirken er kjent for den årlige "Lys til ettertanke", en markering til minne om årets trafikkofre i Vestfold.

Skjee kirke
Skjee kirke
Prestegården Skjee kirke
Prestegården Skjee kirke

Fevang gravfelt ligger rett ved siden av veien. Det er satt opp info-skilt. Feltet består av mange gravhauger. På 1800- og tidlig 1900-tallet fant gårdbrukere på Fevang mange gjenstander i graver som de hadde gravd i eller kort og godt fjernet. Andre som var historisk interessert, sendte dem inn til museet Oldsaksamlingen sammen med beskrivelser av fornminnene. Linken til gravfeltet inneholder også en videre link til Hovedkulturmiljøer i Vestfold.

Gamle Kongevei
På rett spor; Gamle Kongevei

Les videre om andre postetapper.


Roar Verde er pensjonist, bosatt i Larvik. Han har syklet flere etapper av de gamle post- og Kongeveiene mellom Oslo og Stavanger, mest i Vestfold og Telemark, og registrert dem med RideWithGPS.

Roar har fått assistanse av Statens Vegvesen og Postmuseet som har funnet fram gamle kart.

HVORFOR SYKLE DISSE GAMLE TRASÉENE

De eldste traseene, som ligger utenfor nedbygde områder, er grusveier, skogsveier og stier. De har en viktig historie å fortelle om utviklingen av samferdselen i Norge og han deler gjerne denne opplevelsen med andre.