Sandefjord - Kodal - Mørk - Sandefjord (41,4 km)

FAKTABOKS

Dette var en treningstur med Spenst. Vi starta fra torget i Sandefjord, sykla ut av byen over Moe terasse for å slippe hovedutfartsveien. Veien gikk videre over Haukerød og inn på Kodalsveien.

Vi tok inn på Bjørndalsveien og inn i Stokke kommune. Videre fulgte vi Løkeveien til denne igjen traff Kodalsveien.

Fra Kodalsveien tok vi av mot Kodal kirke, Trollsåsveien, Åsrumveien og vi fulgte denne over Mørk og inn til Sandefjord igjen. Dette er småveier, men med godt dekke og ypperlig til sykling.