Etappe 20: Fra Sannidal til Østerholt 13,3 km

Den gamle postvegen fra Lintjenn er spennende og litt utfordrende å sykle.
Steinar

FAKTABOKS

Fra Morten Rugtveits turblog; Brukarene til brua over Grøtvannselva er fremdeles godt synlige, men vestover forbi Hegland og Humlestad er det i dag lite å de til postveien. Den gikk nord for Eikehaugen forbi Mo og til kirken. Både ved Røsbekk og Søndbø var det meget bratte bakker, som skapte store problemer da biltrafikken kom i begynnelsen av 1900-tallet. Flere steder kan man bortover her i det vestlige Sannidal se rester etter postveien, brukar og telegrafstolpefundamenter. De sistnevnte kom etter 1850, og er et par fine eksemplarer som kan sees like vest for Søndbø. Mellom Lintjenn og Lintjenndalen ligger en meget fint bevart bru. Ved Lindtjenn har vegvesenet satt opp tavle med historikk og opplysninger om den gamle postveien. Fra fylkesgrensa og vestover til Kristiansand ble veien utbedret i 1790-årene, og det er fra avslutningen av dette arbeidet i 1805 milepælen som står på Sannidal Bygdetun stammer fra. Den har opprinnelig stått et sted på den østlige delen av Østerholtheia. Den viser ”Fra Christiansand 12 Miil”. Den østlige delen av postveien gjennom Sannidal ble erstattet av ny vei lenger sør fra 1870, mens den vestlige delen fra Humlestad til fylkesgrensa og vider over Østerholtheia først ble lagt om på 1920-tallet.

Mo gård
Mo gård i 2020

Etappen starter med å sykle på Gamle Sørlandske. Det er merket med sykkelskilt "Arendal". Du passerer Sannidal kirke. Gamle Sørlandske er fantastisk å sykle på med godt asfaltdekke og lite trafikk. Veien går nesten parallelt med den "nye" E18, dog noe mer kupert.

Sannidal kirke
Sannidal kirke

Ved enden av Søndbøvann bryter du vekk fra Gamle Sørlandske og krysser under E18 for å sykle opp mot Lintjenn. Mellom Lintjenn og Linntjenndalen ligger en bevart bru. I nærheten ligger også husmannsplassen "Svenses". Det er satt opp et informasjonskilt satt opp av Sannidal Historielag, men det er litt vanskelig å finne grunnet tett vegitasjon.

Gammel bru ved Lintjenn
Gammel bru mellom Lintjenn og Linntjenndalen

I dag er det en anleggsvei (skogsdrift) som har tatt traséen til den Gamle postvegen.

Kort etter at du har passert bygningene på gården Lindkjenn skal du inn på stien som er den Gamle Postvegen". Nå er det "stisykling" i rette linjer etter det "franske prinsipp". Du må forvente å trille syklen i partier.

Den Gamle Postvegen går over flere myrer. Dersom det har regnet må du regne med å bli våt på beina.

Fra Fylkesgrensa og vestover til Kristiansand ble veien utbedret i 1790-årene av vei-ingeniør Bartholomeus von Rummelhoff.

På den Gamle Postveg
På den Gamle Postveg

Østerholt

Etter ca 2 km sykling på sti er det igjen tid for grusveier og nedfarten til Østerholt.

I følge våre notater skal postgården ligge like ved dagens E18.

 

Les videre om andre postetapper.