VESTLAND er fra 1. januar 2020 et fylke på Vestlandet i Norge, etter sammenslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane fylker.