Holterengastien (12 km)

Kart: Lommekjent.no

http://connect.garmin.com/activity/117877128
http://www.lommekjent.no/turer/729773

Så fikk jeg en av mine naturperler i år allikevel :-)

Holterenga tidligere skole frem til 1985 som nå er i privat eie. I stien som går fra skolen til Solbergfossveien (bilde) og har et mangfold av vegetasjon og fugler som Musevåk, Hønshauk og bever.

Turen er ikke lang, men for tursyklisten borger det for stopp underveis for å lese om området. Denne stien munner ut i Solbergfosslinna. Den neste delen av linna åpner det seg for å parkere sykkelen og ta en tur ned mot Glomma hvor en kan se enorme trær som har hatt besøk av bever.

Denne turen gikk tilbake til Askim sentrum igjen og ble avsluttet der.