Sørumsand-Tjennsmotjennet-Tresjø-Ulviksjøen-Sørumsand (51 km)

Kartgrunnlag: Lommekjent.no

http://ridewithgps.com/routes/1060930

Turen starter på Haldevegen. Du sykler i østlig retning og tar 1. avkjøring ut på Rv171. Følg Rv171 til krysset Blakervegen/Toreidvegen og videre på Toreidvegen (Fv252).

Følg Torudvegen til Rustadvegen. Etter at du kommer inn på Hagavegen tar du til venstre. Nå følger en strekning hvor det anbefales å orientere seg etter GPS.

Turen går i terreng mot Tjennsmotjennet, Tresjø og Ulviksjøen.

Fortsett rett fram når du kommer inn på Fv237. Følg Fv237 til du kommer inn på Rv170 og ta til høyre. I rundkjøringen Rv170/Rv171 tar du til høyre og fortsetter på Rv171. Fortsett til Vigernesvegen, deretter rett fram på Morkvegen (Fv251).

Fortsett deretter på Tertittvegen fram til Blakervegen (Rv171), deretter tilbake til startpunktet.