Vestby-Ski-Kråkstad-Vestby (49 km)

FAKTABOKS

Jeg hadde aldri syklet i Folloregionen, men har lagt merke til at det er mange syklister ute de gangene jeg har kjørt bil i området.

Jeg ville også teste ut i praksis hvordan det fungerer med å lage en rute først ved hjelp av Lommekjent.no, overføre denne til min Garmin Edge GPS og sykle etter de anvisninger GPS'n gir meg. Du kan lese hvordan du overfører turen til din GPS på Overføre en rute fra Lommekjent.no.

Jeg hadde laget en tur med utgangspunkt Vestby stasjon. Hit kommer du enkelt med tog eller bil. Det var ingen problemer å finne parkeringsplass for bil.

Første strekning går i retning Drøbak. Fra Vestby stasjon følger du Vestbyveien til Norwegian Outlet, over Mosseveien og inn på Drøbakveien. Det er grusdekke på strekningen Drøbakveien krysset Galbyveien/Drøbakveien.

Lommekjent hadde funnet ut at det gikk en traktorvei parallelt med Åsveien og hadde "anbefalt" denne siden det ikke er sykkelfelt et stykke her. Det var ingen problemer for meg med min MTB å sykle her, men dersom du sykler med en hybridsykkel vil jeg anbefale å sykle Åsveien helestrekningen fram til Osloveien.

Videre mot Ottersrud sykler du på Osloveien, men tar av på grusveien mot Frogn kirke (Kirkeveien). Etter Frogn kirke går det rakst ned til Årungen.

Vær oppmerksom på grov grus i svingene.

Nå kommer turens store utfordring: Bakkene opp fra Årungen.

Turen går videre på Sundbyveien til Kongeveien som du følger nordover til Nygård. Deretter over E18 og inn på Rv154 som du sykler til Ski. Det er dessverre ingen sykkelfelt på Rv154, men heldigvis en bred veiskulder.

Ved Ski Storsenter sykler du sydvestover på Kråkstadveien. Her hadde Lommekjent.no lagt inn en "snarvei" som ikke var mulig å bruke siden veien var blokkert av et gjerde rundt en eiendom. Jeg måtte sykle tilbake og fortsette på Kråkstadveien fram til Kråkstad.

Fra Kråkstad går turen sydover. Du krysser igjen E18 og fortsetter på Nesveien og Holtveien retning Kroer kirke. Her er det lett kupert terreng, litt dårlig asfalt noen steder, men tydelig et godt område for trening siden jeg møtte mange syklister i treningsmodus.

I tillegg til strekning opp fra Årungen var vinden den største utfordringen. Vind fra sør gjorde at strekningen fra Ski til Vestby ble hardere enn ventet.

Turen ga mersmak og Folloregionen skal utforskes videre.

Andre turer med utgangspunkt Vestby