Vestby-Ås-Drøbak-Vestby (32 km)

En fin tur på asfalt hvor stigningen opp fra Drøbak er den eneste utfordringen.
Steinar

>

FAKTABOKS

Denne gangen valgte jeg å ta utgangspunkt fra Norwegian Outlet som ligger litt nord for Vestby sentrum. Målet med turen var å sykle kun på asfalt og følge merkete ruter.

Fra parkeringsplassen finner du raskt de første sykkelrutene; Fredrikhaldske Kongevei og nasjonal sykkelrute 7. Du sykler mot Ås på Fredrikhaldske Kongevei (Gamle Mossevei). Partiet opp til Ås går på en lite trafikkert vei, men dessverre med liten veiskulder.

Ved Korsegården tar du av fra Fredrikhaldske Kongevei og sykler på merket sykkelrute retning Drøbak. Turen fortsetter videre på Drøbakveien (Fv 152). Her er det gode G/S parallelt med veien.

Drøbakveien går over til Åsveien som du sykler fram til Osloveien. Du følger merking til Drøbak. Nå følger en fin nedkjøring til Drøbak.

Jeg tok en liten tur til Oscarsborg og Husvikbatteriet. Her er det flere bademuligheter.

Tilbake til Drøbak sykler du gjennom sentrum (Storgata) og over på Vestbyveien. Nå kommer det en lang stigning på nesten 4 km hvor du skal klatre opp litt over 100 høydemeter. Noen av partiene er bratte så det er bare å ta det med ro.

Nå skal du følge Vestbyveien helt fram til Drøbakveien, deretter over på Galbyveien. Du følger trafikkskilt merket Vestby.

Galbyveien går over til Hvitstenveien som du følger fram til Vestby sentrum. Du sykler over E18 og forbi Vestby Storsenter. Deretter videre mot utgangspunktet på Vestbyveien.

Turen kan muligens føles letter dersom en sykler motsatt vei siden stigningen opp fra Drøbak retning Ås er litt slakere.