Årnes-Minnesund-Vormsund-Årnes (104 km)

http://www.lommekjent.no/turer/953318
https://connect.garmin.com/modern/activity/877524165

En flott langtur på asfalt.

Denne turen starter fra Rånåsfoss og går først til Årnes. Følg Rv177 mot Vormsund og fortsett på rv480 (vestsiden av Vorma). Turen fortsetter på Rv502 retning Eidsvoll.

Turen går videre på vestsiden av Vorma over på Rv181. Ved Hammerstad skal du fortsette nordover på Rv501 til Stensby sykehus og over den gamle Minnesundsbrua.

Retur fra Minnesund går på østsiden av Vorma på Rv177 retning Habbarstad og Elstad.

Fortsett på Rv177 fram til Vormsund.

Vis varsomhet på strekningen Eidsvoll - Hammerstad siden denne har mye biltrafikk.
Spesielt den første delen fra Eidsvoll hvor det er uoversiktelig grunnet mange svinger.

Utsikt langs Rv502. Foto: Anne-Lise AskeUtsikt langs Rv502