Årnes-Skarnes-Årnes (55 km)

http://www.lommekjent.no/turer/953334/
https://connect.garmin.com/modern/activity/877524001

En fin sykkeltur til Skarnes som går på begges sider av Glomma.

Start fra Årnes og ta Rv175 til Skarnes. Du skal følge Seterstøvegen på sydsiden av Glomma til Skarnes. Ved Skarnes sykler du over Glomma og returnerer på nordsiden mot Årnes. Du skal sykle parallelt med E16 et lite stykke før du sykler videre på Togstadvegen (Fv286).

Du følger Togstadvegen til Skogbygda og Ingeborgrud. Ved Ingeborgrud sykler du videre på Fv482 retning Oppåkermoen og E16.

Fortsett på Fv482 over Glomma og returner til Årnes på Rv175.

Partiet fra Skarnes til Årnes over Skogbygda og Ineborgrud er mer krevende enn turen på sydsiden av Glomma. Dersom du ønsker en lettere tur kan du sykle tilbake til Årnes på Rv175.