Haslum-Sørkedalen-Abbortjern-Bekkestua-Haslum (28,8 km)

Kartgrunnlag: Lommekjent.no

FAKTABOKS

  • GPS spor: https://ridewithgps.com/trips/40816821
  • Start/sluttpunkt: Krysset Kirkeveien/Bærumveien, Haslum
  • Vanskelighetsgrad: Middels krevende tur
  • Distanse: 28,8 km
  • Underlag: Asfalt og grus

Turen starter fra Esso-stasjonen i krysset Bærumsveien og Kirkeveien. Du sykler på Kirkeveien retning Haslum Kirke til første rundkjøring og tar til venstre bort Tveterveien. Fortsett rett over Gamle Ringeriksvei og over på sykkelstien (Furulia). Like ved bommen tar du til venstre og du kommer nå inn på en gangsti som går parallelt med Hosleveien til Harejordet. I krysset ved "hesteinnhengningen" tar du til høyre og sykler gjennom gårdstunet.

Stien kommer fram på Bispeveien. Du følger Bispeveien ca 300 meter og tar inn til venstre på turveien som fører deg mot Griniveien. Det er nå en ny sykkelsti som gjør at du ikke lenger trenger å sykle på Griniveien. Sykkelstien kommer inn på Ankerveien og du passerer minnesmerket over henrettete fanger fra 2. verdenskrig. Du fortsetter på Ankerveien fram til Listuveien. Ta til høyre på Listuveien mot Griniveien.

Sykkelstien går til venstre like før du kommer ut på Griniveien. Du følger denne opp til Bogstad skole og fortsetter inn i Sørkedalen. Du tar av veien ved Årnes og sykler "Rute 209" på Oslo Friluftsetats kart, se også turen på Årnes-Østernvannet-Fossum.

Det er opp mot Abbortjern at du må klatre. Siden veien også benyttes til ridning, er grusen noe humplete og det tar krefter. Har du god tid og lyst, er det fine bademuligheter ved Østernvann.

Jeg valgte å sykle over Eiksmarka tilbake til Haslum, men det er mange andre alternativer.