Haslum-Grefsen-Nordstrand-Aker Brygge (51 km)

http://connect.garmin.com/activity/36737914
http://www.lommekjent.no/turer/947763/

Dette er et eksempel på hvordan en kan oppleve Oslo på sykkel ved å sykle rutene i hovednettverket for sykkelstier i Oslo.

Vi hadde satt opp noen "mål" for turen; bli kjent med sykkelveien langs Ring3, klatre opp Kongsveien til Ekeberg, utforske stien langs Mosseveien og "ta pulsen" på Aker Brygge.

Oslo kommune har laget en rekke hovedfartsårer for syklister og disse er merket med røde sykkelskilt. Vi startet på Haslum og sykla via Bekkestua ned til Ring3. Her fulgte vi merking til Sinsen fram til Maridalsveien. Fra Maridalsveien fulgte vi merking mot Sentrum. Denne ruta går via Voldsløkka (Stavangergate, Uelands gate) ned til Ring2. Nå går ruta via Sagene før en kommer tilbake på Uelands gate og Hausmanns gate i retning Grønland. Etter Grønlandsreiret fulgte vi merking til Nordstrand og startet klatringen opp Kongsveien.

"Kongen av Kongsveien" er en konkurranse om best tid opp bakkene. Vårt mål var å sjekke hvor "tung" bakken er, tatt i betraktning at en var på tur og ikke i konkurransemodus. Kongsveien har en jevn stigning, men dersom en finner en god rytme går høydemeterene greit. Vel opp på Ekebergveien har du fine sykkelforhold før du starter nedstigning mot Mosseveien.

Vi syklet til Holtet, tok til høyre ned Nordstrandveien og deretter til venstre Åsdalsveien til Nielsenballen og ned til Ljan stasjon (Ljabruveien) før vi kom ned på Mosseveien. På Mosseveien syklet vi på venstre side inn mot Oslo.

Nå fulgte vi Mosseveien og sykkelmerking til Oslo via Operaen fram til Aker Brygge. Fra Aker Brygge var det "Tour de Finance" ruta fram til Lysaker. Vi tok en alternativ rute via Professor Kohls vei som går parallelt med Drammensveien (E18) fram til Høvik. Deretter opp Kirkeveien og tilbake til "start".

Med få untak syklet vi kun på sykkelstier eller egne sykkelfelt. Turen gikk på en søndag slik at trafikken var minimal. At det oppstår farlige situasjoner i rushtrafikken, er fult forståelig siden sykkelrutene flere steder har farlige passeringer av trafikkert vei og/eller smal sykkelvei.

Men - sightseeing på sykkel i Oslo er både artig, interessant og et godt alternativ for hele familien.