Sandvika-Store Sandungen-Solli-Sandvika (38 km)

Kart: Lommekjent.no

FAKTABOKS

Turen starter fra Løkketangen Sandvika. Du sykler over Løkke bro, forbi BI-bygget og følger Sandvikelva til du kommer til Tanumsveien. Deretter følger du Tanumsveien opp mot Vestmarksetra. her er det asfaltert gang-/sykkelsti nesten helt fram. Som høydeprofilen viser, er det en jevn stigning.

Fra parkeringsplassen på Vestmarksetra fortsetter du på asfaltveien retning Furuholmen. Det er merket sykkelrute til Solli/Sandungen. Hele veien opp til Store Sandungen sykler du på asfaltert vei - dog noen strekninger med dårlig asfalt. Det er fortsatt litt stigning.

Du følger skilting til Sandungen/Solli. Ved ankomst Sandungen tar du til høyre og følger skilting til Solli. Du sykler nå på grusvei. Vær oppmerksom ved veiskiller og følg skilting. Dessverre er det ikke sykkelskilt ved alle veikryss, men følg veien "rett fram" dersom det ikke er merket.

Ved Asdøltjern tar du til venstre. Nå er det ca 1,5 km med dårlig sti/vei opp mot Vestlia. Det er mulig å sykle noen partier, men jeg vil heller karakterisere dette som "trillesti".

Fra Vestlia er det fin vei til parkeringsplassen ved Solli Gård. Her er det asfalt og delvis gang-/sykkelsti til Asker sentrum.

Fra Asker sentrum følger du Nasjonal sykkelrute 1 retning Oslo, via Asker museum (Kunstnerdalen). Jeg valgte å sykle ned til Holmen og Billingstadsletta mot Sandvika.

Turen kan reduseres ved å ta buss til Vestmarksetra, evt. sykle fra Sandungen ned mot Semsvannet.

Referanser til Skiforeningens markadatabase