Sandvika-Sollihøgda (14 km)

Kart: Lommekjent.no

http://connect.garmin.com/activity/114283605
http://www.lommekjent.no/turer/735495

En tur som følger Sandvikselva og Isielva fra Sandvika til Sollihøgda.

Sykkelstien.info har som mål å finne turer som går på veier og stier med liten trafikkfare. Man vil kanskje tenke at en sykkeltur fra Sandvika til Sollihøgda vil bli en kamp mot billistene på E16, men det finnes alternativer til sykling på E16.

Fra Sandvika sykler du vi Sandvika videregående skole langs Sandvikelva opp til Skuiveien. Siden Skuiveien er sperret for gjennomgående trafikk, har du nesten "fri bane" fram til gamle E16 ved Vøyen hvor Ringeriksveien begynner.

Ringeriksveien har fine gang-/sykkelfelt, men etter at E16 ble lagt om er det fult mulig å sykle i veibanen. Etter Skui er det et lite parti uten G/S før du kommer opp til "nye" E16.

Nå skal du følge Jomarveien som går parallelt med Isielva (og E16). Dette er her stigningene begynner.

Etter at du har krysset E16 ved Skoglund (bro over E16) kommer du inn på Skoglundveien. Etter Skoglundveien er det (dessverre) en strekning som du må sykle på veiskulderen. Heldigvis er det 60 km fartgrense og relativt oversiktlig slik at bilistene ser deg.

Du kan stoppe for en forfriskning på Sollihøgda Turiststue.

Turen bringer deg også gjennom 3 elver i Bærum: Sandvikselva, Isielva og Rustanbekken