Sandvika-Haslum-Øverland Gård

En fin stitur som bringer deg fra Sandvika opp til Øverland Gård.
Steinar

 

FAKTABOKS

Fra Sandvika følger du G/S langs Engervannet. Ta til høyre opp Halvorsensvei og til venstre ved tennisbanen (Engerjordet). Du sykler til enden av bebyggelsen, deretter følger du turvei merket Bekkestua. Det er fint grusdekke, men det kan ligge noen trær i stien. Du har Øverlandselva på venstre side.

Du sykler i tunnelen under Kirkeveien, tar en U-sving til høyre slik at du kommer opp på Kirkeveien. Følg G/S fram til rundkjøringen, ta til venstre og deretter til høyre før en ny U-sving opp på Bærumsveien. Du skal nå følge tursti som går ned til høyre.

Du kommer til en bro over Øverlandselva ved Kolsåsbanen. En ny undergang er ferdig og du kan nå sykle fram til Nesveien.

Du sykler rett over Nesveien og følger Øverlandselva videre oppover. Du kommer fram til begyggelse og asfalt. Du skal nå videre opp mot Åsterudhjemmet behandlingssenter. Ta til venstre på turstien (litt mye røtter) og du kommer fram til Statsnett og Øverland Gård.

ØVERLAND BRO

Du kan ta en liten avstikker ned til Øverland Bro. Broen er fra 1838 og var en del av Bergenske Kongevei. Du finner en liten sti som går ned til bekken. Det er ikke noe problem å sykle på stien.

Øverlandsbro fra 1838. Foto: Steinar Grøtterød

Ny sti på østsiden av Engervannet

I forbindelse med utbygging av jernbanen ble det anlagt en ny sti som går på østsiden av Engervannet. Stien starter ved Rimi butikken.

Du finner denne turen her

NOEN MORSOMME FAKTA

  • Engervannet renner ut i Sandvikselva via Norges korteste elv; Rønne elv. Rønne elv er ca 200 meter lang.
  • Det er mulig å få laks på kroken i Øverlandselva.
  • Øverland Gård er fra 1300-tallet.
  • Engervannet het tidligere Folangr.

Kilde: Wikipedia.no og Bjørn Kåre Salvesen: 40 trivelige turer i Bærum.  Forlaget Vett & Viten as.

Bilder

Pilgrimsleden. Øverland Bro
Pilgrimsleden. Øverland BroFoto: Steinar Grøtterød

Pilgrimsleden. Øverland Bro
Parti mellom Bærumsveien og Haslum Stasjon
Bro ved Haslum stasjon
Parti mot Nesveien
Ved Haslum
Retning Kloppa
Engervannet
Engervanent
Informasjonstavle Engervannet