Sandvika-Dikemark-Slemmestad-Sandvika (50 km)

Kart: Lommekjent.no

http://www.lommekjent.no/turer/830224
http://connect.garmin.com/activity/207259612

En fin rundtur i Asker som går kun på asfalt.

For å få litt variasjon på turen fra Sandvika til Asker går denne turen via Holmensenteret, forbi fotballbanene og på G/S opp til Reistadlia. Ved krysset Reistadlia/Reistadjordet tar du til høyre opp til Hofstadsgata til Høn stasjon. Du sykler under jernbanelinja ved Høn stasjon og fortsetter på Hønsveien fram til Kirkeveien og Asker sentrum.

Fra Asker sentrum følger du sykkelrute merket "E18" som går på Drammensveien. Du følger denne veien helt til krysset Drammensveien/Dikemarkveien hvor du tar til venstre retning Dikemark/Heggedal.

Du er nå på turens høyeste punkt.

I bunnen av nedkjøringene til Heggedal følger du merking til Røyken. Her er det en meget bratt bakke. På toppen tar du til høyre og følger Røykenveien (Fv205). På strekningen Heggedal til Slemmestad er det dessverre ingen sykkelfelt og en smal vegskulder.

Etter Fabrikkdammen følger du skilt merket Slemmestad på Slemmestadveien. Fra Slemmestad følger du sykkelrute 165 fram til Vollen, Holmen, Billingstadsletta og Fram til Sandvika.

GPS målingene starter fra Haslum.

 Dikemark. Foto: Steinar Grøtterød