Rykkkinn-Kjaglidalen-Steinsvollen-Rykkinn (23 km)

Kart: Lommekjent.no

http://www.lommekjent.no/turer/919818
http://connect.garmin.com/activity/222747755

En krevende tur med 3 km trilling i ulendt terreng.

Utgangspunktet for turen er Bryn kirke på Rykkinn. Gode parkeringsmuligheter dersom du kommer med bil.

Fra Bryn kirke sykler du langs Økriveien ned mot gamle E16 (Ringeriksveien) som du følger nordover forbi Skui opp til nye E16.

Her starter Kjaglidalen som er et naturreservat. Du sykler på grusveien parallelt med Isielva fram til broen over Isielva. Her kommer stien fra Rykkinn ned, se Kjaglidalen fra Rykkinn. Ta til venstre og følg Turistforeningens skilting Rognlia, Steinsvollen.

Du sykler nå på den andre siden av Isielva på traktorvei. Det er ingen problemer å sykle fram til Nordre Kjaglia og litt videre forbi gården.

Nordre Kjaglia. Foto: Steinar Grøtterød

Traktorveien stopper ved en hytte. Grunnet mye brennesle er stien lagt litt om. Du finner blåmerket sti til venstre før bakken opp til hytta starter.

Her må du trille og bære sykkelen til du kommer opp på den gamle stien. Det er partier som en erfaren stisyklist vil sykle, men for mange er det nå ca 2,5 km med trilling og bæring av sykkelen helt fram til du kommer opp på Bergenske Kongeveg ved Steinsvollen.

Fra Steinvollen sykler du sørover retning Lommedalen. Vær oppmerksom på meget bratt nedkjøring mot Langebru.

Ved Øvre Jonsrud fortsetter du på Gamleveien forbi Lommedalen Golfklubb mot Bærums Verk. Etter Bærums Verk følger du gang-/sykkelsti tilbake til Bryn Kirke langs Lommedalsveien og Gamle Lommedalsvei.

Kjaglidalen er verdt et besøk selv om sykkelforholdene ikke er gode. Naturen langs Isielva er fantastisk.

Steinsvollen på Bergenske Kongeveg. Foto: Steinar Grøtterød