Sandvika-Kolsås-Vøyenenga-Sandvika (16 km)

Denne turen går kun på G/S eller veier med lite trafikk. Det anbefales å laste ned GPS spor for å følge turen.
Steinar

FAKTABOKS

I fobindelse med bygging av Sandvika tunnelen ble det utbedret gang-/sykkelvei fra Løkketangen opp Leif Larsens vei og videre på Skytterstien. Ved å bruke denne G/S unngår du den trafikkerte Brynsveien opp til Valler videregående skole.

Du krysser Brynsveien i undergangen ved krysset Solbergveien/Brynsveien og fortsetter inn på Harreschous vei. Videre opp på Evjeveien før du kommer inn på Brynsveien ovenfor Valler vgs. Her er det G/S som du følger opp til toppen.

Ved parkeringsplassene (Helgerudstiene) følger du merking for gang-/sykkelsti retning sykehuset. Stien går i skogkanten. Du krysser Sognepres Munthe-Kaas vei og følger merking til Kolsås på Dønskistien, Gjestvangen fram til Levrestien og Brynsveien ved brannstasjonen.

Ta til venstre ned Levre Skolevei. Etter snuplassen ved skolen fortsetter du litt nedover før du tar til høyre. Følg G/S under Bærumsveien fram til skoleområdet på Hauger.

Ved blokkene på Hauger Skolevei går det en G7S (grus) langs jordet. Denne bringer deg opp til Kolsås T-bane stasjon. Her krysser du Brynsveien og følger G/S opp til krysset Brynsveien/Gamle Lommedalsvei nedenfor Bryn kirke.

Parallelt med Gamle Lommedalsveien er det en flott gang-/sykkelsti mot Wøien Gård. Du følger G/S helt ned til "nye" E16. Nå sykler du igjen litt oppover til Gamle Lommedalsvei. Fortsett et kort stykke til tunnelåpningen for E16.

Her går Brenneveien inn til høyre. Du fortsetter på Brenneveien helt fram til Økriveien. På Økriveien følger du G/S ned til Ringeriksveien (gml. E16).

Du følger Ringeriksveien til krysset ved Vøyenenga senter, deretter Skuiveien langs elva. Kort etter bommen på Skuiveien tar du til venstre over elva, deretter følger du G/S tilbake til Sandvika forbi Sandvika vgs.

Denne turen gir deg et fint bilde av kulturlandskapet i Bærum. Du sykler gjennom blokk-, villa og småbegyggelse, dyrket mark og langs elver.