Haslum-Bærums Verk-Isi-Haslum (23 km)

Dette er en tur som viser deg Bærums kulturlandskap. Turen følger G/S, grusveier og gode stier.
Steinar

FAKTABOKS

Starten på turen er Haslum (gode parkeringsmuligheter på Løkeberg skole). Du sykler opp Kirkeveien til rundkjøringen ved Provance butikken. Her sykler du videre på Tråkka fram til Nesveien og videre på stien langs Øverlandselva.

Du følger stien helt fram til Gamle Ringeriksvei. Stigningen opp til Steinshøgda går greit på asfalt. Du sykler på G/S forbi Steinstjernet, under Gml. Ringeriksvei og fram til Helsetveien. Det er en bratt nedkjøring til Helsetveien/Skollerudveien.

Nå er du på Bærums Verk. Herfra følger du G/S som går parallelt med Lommedalsveien fram til Gommerudveien. Du skal nå sykle opp til Rykkinn via Gommerudveien til Paal Bergs vei. Fortsett på Paal Bergs vei fram til Sjømennenes Hjem, ta til høyre opp Rykkinnveien og til venstre på Busoppveien.

Nå kan du følge blåmerkene til Skiforeningen/DNT. Du kommer fram til Isigrenda. Her er det skiltet turvei ned Bjørumveien. Du følger Bjørumveien fram til Isiveien under nye E16 ned til Isielva.

Nå skal du følge Isielva. Turen går først på Bjørumveien, videre på Berghoffveien, forbi Berghoff barnehage. Du går fra asfalt over til grusvein (forbudt for kjørende) og kommer inn på Frogner-tandbergveien. Her sykler du gjennom jorder og frukttrær.

Nå skal du ned igjen mot Isielva på Årenga - ikke ut på Ringeriksveien. Nå er du på sti som går parallelt med elva. Ved Vøyenenga sykler du nordover retning Kolsås på G/S. Du kommer opp på Hauger skolevei, vider til Brynsveien.

Nå er det retur til utgangspunktet.