Sandvika-Heggedal-Midtbygda-Slemmestad-Sandvika (48 km)

En fin tur på asfalt med en artig rute fra Heggedal til Midtbygda. Ønsker du en kortere tur tar du toget til Asker eller Heggedal og starter derfra.
Steinar

 

FAKTABOKS

Turen starter i Sandvika og går først via Jong til Holem hvor en følger G/S fra Holmen til Hofstad. Derfra videre langs Hønsveien til Høn stasjon og Asker.

Fra Asker følger du sykkelrute 167 retning Heggedal.

Ved Heggedal følger du ny løsnig for kryssing av jernbanen. Ta til venstra i rundkjøringen og følg Underlandsveien forbi Nasjonalt Utdanningssenter for samfunnsikkerhet og beredskap.

Underlandsveien er lite trafikkert og gir deg et fint inntrykk av Asker som landbrukskommune.

Du kommer inn på Mølleveien før du tar til venstre på Spikkestadveien. Du er nå kommet til Midtbygda og Røyken kommune i Buskerud. Du følger Spikkestadveien ned til Hurumveien, tar til venstre på Hurumveien retning Asker og fortsetter på Slemmestadveien (Rv165).

Partiet fra Midtbygda til Slemmestad på Rv165 har dessverre smal vegskulder og 70 km fartsgrense. Vær oppmerksom!

Fra Slemmestad er det G/S, merket sykkelrute 165.

Ved Billingstad går turen over på Sandviksveien tilbake til Sandvika.

Turen karakteriseres som "Krevende" etter Gradering av turene: Tursykling, men dette skyldes i hovedsak høydestigningen opp til Asker. Et alternativ kan være å ta tog til Heggedal og starte turen derfra.