Haslum-Griniveien-Fossum-Ankerveien-Bærums Verk-Haslum (27 km)

FAKTABOKS

En fin rute som går for det meste på sykkelstier med asfalt.

Litt sykling på trafikert vei (Griniveien) og grusvei fra Fossum til Øverland gård; Ankerveien.

Sykkelruten er på 27 km med moderat stigning.
 
Alternativ rute til Eiksmarka: Bogstadvannet rundt fra Haslum