Haslum-Store Sandungen-Skoglund-Haslum (44,36 km)

Kart: Lommekjent.no

FAKTABOKS

Deler av denne traséen går i løypa til Vestmarkrittet.
Det anbefales å ta turen når det er relativt tørt i skogen.

Første del er fra Haslum/Sandvika til Vestmarksetra parkeringplass. Herfra følger du asfaltveien opp til Store Sandungen. Ved nordenden av Store Sandungen tar du grusveien i retning Haveråsen og Øyevann. Det er litt trilling før du kommer til Mikkelsbonn.

Fra Mikkelsbonn er det svingete nedoverbakker på grus fram til Skoglund. Fra Skoglund følger du gang-/sykkelveil parallelt med E16 retning Sandvika. Denne turen går over Rykkinn og Kolsås.