Haslum-Slemmestad-Asker-Jong-Haslum (43,69 km)

Fra Haslum til Slemmestad går ruten på sykkel- og gangstier. Klatring fra Slemmestad til Asker. Fra Asker til Slependen følger ruten Sykkelsti nr 1.
Steinar

Kart: Lommekjent.no

 

FAKTABOKS

RUTEBESKRIVELSE

Turen på kartet starter ved Esso stasjonen i krysset Bærumsveien og Kirkeveien. Adkomst hit er med Buss 42, stoppested Bjørnkollen. Alternativt kan en starte i Sandvika. Til Sandvika kommer en med både buss og tog. Fra Haslum begynner du med å sykle Presteveien mot Sandvika. Du tar til høyre ved "Skomakeren" og sykler over Løkke bro, malt av Monet i 1895, mot Lefdal. Ta til venstre like etter broa over elva og følg sykkelstien mot Jong.

Ruten går mot E18 på Slependveien. I rundkjøringen ved Slependveien og Sandvikveien tar du til høyre. Du kommer nå inn på merket løype mot Asker. Følg Billingstadsletta retning Asker. Her er det en godt merket sykkeltrasse. Du fortsetter på Sykkelsti 1 mot Asker, ruta går opp Torstadveien, videre til Skustadgata og Kunstnerdalen (Otto Valstadsvei) hvor du passerer Asker Museum, før en kommer opp til Kirkeveien.

Etter Kunstnerdalen mot Kirkeveien er det en god stigning. Når du passerer Asker Kirke er du på rutens høyeste punkt. Du følger hovedveien og får Trekanten senter på din høyre side. Etter å ha passert brua over jernbanen, tar du Rv 167 retning Heggedal. Ruten går langs Røykenveien.Ved Homansbyen følger du skiltene mot Slemmestad - du skal ikke i retning Heggedal.

Du får en fin nedkjøring langs Rudstadveien før du kommer ned til Slemmestad (Rv 165). Følg Rv 165 mot Vollen. Rv 165 skal du følge helt fram til Holmensenteret. Sykkelsti langs hele Slemmestadveien. Ved Holmensenterettar du til høyre i retning Billingstad og Slependen. I stedet for å sykle samme rute ved Slependen, tar du mot høyre i retning Sandvika. Følg sykkelstien helt forbi innkjøringen til Henie Onstadsenteret.

Ved bilforetningen tar du til venstre under E18, deretter mot Esso stasjonen på Høvik. Du sykler under jernbanen og kommer nå opp på Kirkeveien som du følger helt opp til Esso stasjonen.

Turen går for det meste på asfalt. Det er kun et lite parti på Torstadveien som har grusdekke.  Det er ingen problemer med å skaffe seg drikke underveis. Egnede rasteplasser er Sjøstrand og Vollen.