Bærums Verk - Isi - Sandvika (9,1 km)

Dette er en "kosetur" hvor en følger elven Lomma ned til Isi og deretter Sandvikselva til Sandvika.
Steinar

Kart: Lommekjent.no

FAKTABOKS

Starten går fra bussholdeplassen på Bærums Verk og en følger sykkelskilt merket Sandvika mot Kolsås (Lommedalsveien).

Etter Glitredammen går merket sykkelsti over på Gamle Lommedalsvei, følg denne i ca 50 meter og ta til venstre ned gang- og sykkelstien mot Spikerbrukfallet. Spikerbrukfallet er et gammelt kraftverk som brukte Glitredammen som kilde. Like før brua over Lomma tar du til høyre og inn på merket turvei mot Isi. Turveien fortsetter over Brynsveien - OBS trafikk!! og ned mot Wøyen Mølle. Du passerer Wøyen gård som er en av de eldste gårdene i Bærum.

Lomma går nå inn i Sandvikselva og du følger først turvei merket Sandvika, deretter sykkelrute merket Sandvika. Ruten tar deg en liten tur opp mot Rud før du tar Bærumsveien ned mot Franzefossveien. Franzeveien er stengt for all annen gjennomgangstrafikk med unntak av buss. Like etter bommen før Industriveien tar du til venstre over elva og følger merket rute til Sandvika forbi  Sandvika videregående skole (gamle BI-skolen), over Løkke bro til Sandvika sentrum.

Turen passer ypperlig som en ettermiddagstur med kulturelle opplevelser.  I "Turkart med sykkelveier i Bærum", som du får ved å ta kontakt med Bærum kommune, er denne turen merket E1 og deler av C1.

Du sykler for det meste på grus, men det er intet krav om mountain-sykkel.