Heggedal-Røyken-Hyggen-Midtbygda-Heggedal (31 km)

Ikke uventet har Hurumlandet et nett av traktorveier som kan sykles.
Steinar

FAKTABOKS

Jeg har alltid ønsket å utforske Hurumlandet, vel vitende om at området er meget kupert. Noen kveldstimer med RideWithGPS sin ruteplanlegging resulterte i en "skogsrute" fra Drammensfjorden opp til Midtbygda. Denne turen ble litt modifisert ut fra hva som hva var planlagt.

Jeg parkerte på Heggedal og syklet langs jernbanelinja retning Røyken. Vedkrysset Mølleveien/Spikkestadveien tar du til høyre retning Røyken sentrum, videre forbi Spar Supermarket (Bråsetveien) og opp bakken til Røyken helsesenter/legevakt. Bråsetveien følger du helt til Hyggenveien.

Du følger skilting til Hyggen. Nedstigningen til Hyggen er bratt og svingete.

Når du har kommet ned til Drammensfjorden tar du til venstre på Grimsrudveien (retning Klokkarstua). Grimsrudveien har gang-/sykkelsti, men denne er dessverre i dårlig forfatning.

Turen langs vannkanten er fantastisk med mange fine badeplasser.

Starten på "skogstrekningen" er litt vanskelig å finne. Du skal finne Grimsrudbakken og følge denne. Du er på rett vei når du ser et skilt om bilkjøring forbudt/privat vei. Her er det grusvei og tunge bakker opp til en fin gård.

Stien videre gjennom Hurumlandet går bak låven og er de første 3-400 meterene gjenngrodd, men etter dette ser du tydelig traktorspor. Etter ca 600 meter kommer du inn på en traktor-/grusvei som er betydelig lettere å sykle på.

Når du kommer ut av skogen får du et fantastisk syn av kulturlandskapet: Store, flotte gårder med velpleide jorder.

I krysset Krokoddveien/Fv11 tar du til høyre og sykler fram til Hurumveien. Ta til venstre i rundkjøringen og følg Hurumveien til Midtbyda langs Åroselva.

Ved Bjørstad sykler du over på Spikkestadveien fram til Mølleveien, derfra retur samme strekning langs jernbanen tilbake til Heggedal.

Denne turen egner seg best for de som ønsker litt varierende terreng og underlag. Jeg syklet på en cyclocross, noe som gikk helt greit.