Sundvollen-Bønsnes-Norderhov-Sundvollen (32 km)

Bønsneshalvøya ved Tyrifjorden byr på kultur og gode sykkelforhold. Denne turen passer ypperlig som en "søndagstur" for hele familien.
Steinar

FAKTABOKS

Det er gode parkeringsmuligheter ved Sundvollen Hotel, offentlig parkeringsplass ved busstoppet nær bensinstasjonen. Her starter også gang-/sykkelfeltet med undergang under E16.

Du følger G/S langs E16. Under broen tar du venstre felt siden du skal opp Gamleveien og Brattibakkveien. Denne ruten er en del av Pilegrimsleden fram til Bønsnes kirke og du kan følge merkingen til pilegrimsleden.

Pilegrimsleden er merket på venstre side siden leden er beregnet på gående!

Dette er en av de tyngste bakker på hele turen så det er bare å ta det med ro. Oppe på toppen tar du slakt til venste (se etter pilegrimsmerket) og du er nå over på grusvei. Det er litt berg-og-dale bane fram til rundkjøringen ved Vik.

Fra Vik sykler du på G/S felt langs Røyseveien. Landskapet trer fram og det er bare å nyte. Du skal følge Røyseveien helt fram til Bønsnesveien. Igjen følger du pilegrimsmerkene.

Dersom du ønsker å følge Pilegrimsleden skal du ta av første vei til høyre (innkjøring til en gård). Du finner pilegrimsmerket som viser at du er på rett vei.

Nå starter en strekning hvor du sykler gjennom gårdstun, på stier og traktorveier, helt fram til Søholsgata. Ved Hunstadveien tar du til venstre.

En lang nedkjøring fører deg fram til Bønsnes kirke. Jeg trodde jeg hadde mistet stien siden jeg ikke så noe kirkespir, men Bønsnes kirke ligger skjermet når du kommer fra denne kanten og spiret er ikke høyt. Ved Bønsnes kirke stopper merkingen av pilegrimsleden.

Dersom du ikke ønsker å sykle stier kan du følge Bønsnesveien til Hundstad. Det er litt dårlig asfalt (juni 2012), men fullt mulig å sykle med racer-/hybridsykkel.

Fra Bønsnes kirke følger du Gomnesveien. Det er dessverre ingen gang-/sykkelfelt så du må holde vegskulderen. Heldigvis er det lite trafikk og maks 60 km fartsgrense.

Ved Gomnes kommer du inn på G/S vei. Du skal følge Gomnesveien retning Helgelandsmoen helt fram til Norderhov kirke.

Fra Norderhov er det merket med skilting G/S Sundvollen. Ved Vik kan du ta G/S langs Tyrifjorden fram til Sundvollen.

Turen kan kombineres med en rundtur rundt Steinsfjorden: Steinsfjorden rundt

Bøsnes kirke. Foto: Morten I Kerr

Foto: Morten I Kerr