Kleivstua-Lommedalen-Haslum (25 km)

Turen gjennom Krokskogen er en kontinuerlig utforkjøring
Steinar

Kart: Lommekjent.no

FAKTABOKS

Denne turen følger den "Bergenske Kongeveg".

Langs turen er det satt opp flere informasjonstavler. Du finner disse på Kulturminneaaret2009.no.

Du passerer Benteplassen, Amtsbrua før du kommer til Øvre Jonsrud.

Amtsbrua. Foto: Steinar Grøtterød

Du kommer til Kleivstua med bil eller med sykkel fra Sollihøgda.

Alternativ rute fra Kleivstua: Fra Kleivstua til Bærums Verk