Steinsfjorden rundt (25 km)

Dette er en familietur i naturskjønne omgivelser hvor en fint kan kombinere museumsbesøk, besøke historiske steder og bading sammen med en sykkeltur på litt over 25 km.
Steinar

Kart: Lommekjent.no

FAKTABOKS

Jeg "fant" turen i en reklameavis for Ringerike, men turen finnes også i Yngve Carlsson "Sykkelturer i Buskerud" (Syklistenes Landsforening).

Vi startet turen ved å parkere ved Sundvollen hotel og syklet ved siden av E16 mot Vik.

Sykkelstien er god og den er merket Hønefoss. En liten stigning over Steinsåsen og opp til Ringerike Museum. Etter Ringerike museum sykler videre "oppover" mot E16, under E16 og forbi en antikkforretning - turens høyeste punkt.

Deretter følger du veien mot Åsa. Ved Åsa kommer du ned til vannet. Det er litt opp og ned, men ingen krevende bakker.

Ved Åsa kan en klatre opp mot Damtjern og Løvlia og inn i Nordmarka.

Fra Åsa til Sundvollen er det partier med grus og litt dårlig asfalt.

Du kan utvide turen med å ta en rundtur på Bønsneshalvøya, se Kirketur langs Tyrifjorden eller en kortere versjon av Steinsfjorden rundt: Steinsfjorden rundt (kort versjon)

Steinssletta. Foto: Morten I Kerr