Lier-Sætre-Hyggen-Lier (60 km)

Hele turen er godt egnet for landeveissykkel. Litt dårlig asfalt noen steder.
Lars Olav

Kart: Lommekjent.no

FAKTABOKS

Utgangspunktet er Lier Stasjon, og begynner utover Tuverudveien mot riksvei 23 og videre mot Røyken. Her er det sykkelsti helt til du tar av i Gullaugkleiva. Der er det en bratt stigning før det flater ut på toppen og du nærmer deg Spikkestad. Fra toppen er det stedvis dårlig asfaltdekke.

Etter Spikkestad Barneskole tar du til høyre i rundkjøringen, og følger veien ca 1 km til du kommer til hovedveien, og svinger der venstre. Her er det sykkelsti av dårlig kvalitet, men siden det er oppoverbakke går det å sykle på den. På toppen av bakken er du i Spikkestad sentrum, og det er det best å sykle i veien videre. Det er lite trafikk og godt dekke frem til Sætre, men kun sporadisk sykkelveier.

Fortsett på samme veien til Sætre. I Sætre ta til høyre i rundkjøringen og opp Sætrebakken hvor det er fin sykkelvei nesten til toppen. Deretter ut mot Klokkarstua med fint asfaltdekke og småkupert vei(ingen sykkelsti).

I Klokkarstua ta til høyre i rundkjøringen mot Hyggen. Her også fint dekke med lite trafikk, men ingen sykkelsti før man nærmer seg Hyggen. Sykkelstien da er fin å kjøre på, men bytter side av veien et par steder.

Opp fra Hyggen og videre til Gullaug og tilbake til Lier Stasjon langs riksvei 23 og Tuverudveien er det sykkelsti på mesteparten av veien.