Lier-Verket-Svelvik-Drammen-Lier (57,5 km)

En fin tur på asfalt med kun en høydestigning av betydning.
Steinar

Kart: Lommekjent.no

FAKTABOKS

  • GPS spor: https://connect.garmin.com/modern/activity/220475210
  • Start/sluttpunkt: Drammen (Lierkroa)
  • Vanskelighetsgrad: Lett
  • Underlag: Asfalt

Av praktiske årsaker valgte vi å starte turen på Lierkroa. Her er det enkelt å parkere og en kan nyte en god mat etter turen.

Fra Lierkroa sykler du retning Gilhus på Tuverudveien. Fra Gilhus følger du Røykenveien hvor det er gang-/sykkelsti. Du følger Røykenveien fram til krysset mot Hyggen og Klokkarstua. Her tar du ned til høyre på G/S retning Hyggen.

Du sykler nå på G/S langs Grimsrudveien i meget idylliske omgivelser. Det er flere badeplasser i området. Fram til Hyggen er det 2 km uten G/S og dessverre er gang-/sykkelveien i dårlig stand (mange hull i asfalten).

Etter Hyggen er det igjen et lite parti med G/S som bukter seg langs fjorden. Når du kommer inn i Hurum kommune er det slutt på gang-/sykkelsti og du må sykle på vegkanten.

Du kommer nå til turens eneste høuydestigning av betydning. Du skal opp ca 170 høydemeter før du kommer til Rv289. Her sykler du i retning Klokkarstua og Verket.

Du får en bratt nedkjøring fra Klokkarstua til Verket. Her må du ta ferje over til Svelvik på Vestfoldsiden. Billetten koster 23 kr (2012 pris) og ferjen går hver halvtime (15 og 45 over hver time), se rutetabell.

Fra Svelvik skal du følge Storgaten gjennom byen fram til Svelvikveien (fv319). Det er dessverre ikke G/S felt så du må sykle på vegskulderen fram til Nesvangveien. Her er det skilt med G/S.

Nå kommer du inn på sykkelrute S3 som du skal følge gjennom Drammen via Bragenes Torg og videre tilbake til Lierkroa. Etter Bragenes Torg er det merket med sykkelskilt Asker og E18.

Turen anbefales å sykle i helga hvor det er mindre trafikk.