Sylling-Lierbyen (19,5 km)

Nedlagte jernbanestrekninger har en spesiell sjarm - også for syklister
Steinar

FAKTABOKS

Lierbanen er en nedlagt jernbanestrekning som gikk fra Lier stasjon til Sylling. Banen ble åpnet i 1904 og helt nedlagt i 1937. Banen svinger seg gjennom Lierdalen blant gårder, jorder og elver. Det er ingen tunneler på strekningen.

Det er merket sykkelrute langs Lierbanen. Deler av sykkelruten går på trillesti/traktorvei mellom Tronstad og Skjeggerud.

Jeg hadde syklet ruten fra Lierbanen og opp til Sylling kirke, men siden strekningen på trillesti var skadet av storenedbørmengder valgte jeg en liten runde via Skjeggeruddalen.

Utgangspunktet for turen er Sylling kirke. Her har du fin utsikt over Holsfjorden i Tyrifjorden. Lierbanen gikk om sommeren ned til Svangstrand hvor man kunne ta dampbåt videre på Tyrifjorden.

Fra Sylling kirke sykler du sørover på Gunnerudvegen (asfalt). Du fortsetter på denne til krysset Skjeggeruddalen/Gunnerudvegen på Fv20. Det er bare å følge asfalten. Nå kommer det en fin nedkjøring til Tronstad, deretter må du klatre opp igjen. Dette er den hardeste bakken på turen.

På kartet starter Baneveien ved Tronstad og det bør være mulig å følge denne for å komme inn på traséen til Lierbanen.

Jeg fulgte Fv20 videre opp til Vestsideveien (Fv21). Du skal sykle et lite stykke på Vestsideveien før du tar til venstre på Brurbergveien (grusvei).

Du skal følge Brurbergveien til du kommer til Baneveien. Du er nå inne på traséen til Lierbanen og sykler på grusveien som går i langsomme svinger og i lite kupert terreng.

Lierbanen følger parallelt Lierelva, men det er ikke alltid du ser elva grunnet tett skog.

Ved Egge starter asfalten igjen på Baneveien. Du sykler rett over Vestsideveien (Fv21) og videre på Baneveien. Kort etter tar du rett fram (ikke sving til høyre) og fortsetter på Baneveien som igjen er gruslagt. Nå følger en liten strekning hvor du skal sykle gjennom frukttre og jorder på grasstier. Strekningen er merket med sykkelskilt Lierbanen.

Du sykler et lite stykke på G/S parallelt med Vestsideveien før du kommer inn på Linjeveien. Du følger så Linjeveien til du igjen er ute på Vestsideveien.

Nå må du sykle på veiskulderen  i retning Lierbyen. Ved Østre Eikenga er det på nytt G/S som du følger opp Vinderenveien og på gangbro over Ringerriksveien.

Du er nå framme ved Lier stasjon og kan beundre toget.

Alternativ rute til Sylling: Rundtur i Lierdalen

Lier stasjon
Lier stasjonFoto: Steinar Grøtterød

Lier stasjon
Lier stasjon
Skiltene er noen ganger vanskelig å se
Inn på Linjevegen
Sykkelskilt Lierbanen
Sylling Kirke

Mer om Lierbanen