Egge-Garsjø-Glitre-Sjåstad-Egge (34 km)

Dette er en rundtur med en tøff stigning på 17%.
Steinar

FAKTABOKS

Mitt mål var å lage en rundtur i Finnemarka. Kartet viste at en uansett fikk en tøff stigning når starten skulle være fra Egge. Jeg hadde valget mellom å starte fra parkeringsplassen til Eiksetra og få stigningen på slutten av turen, eller starte nede fra Eikestraveien og ta stigningen i begynnelsen. Jeg valgte et kompromiss og startet et stykke opp i Eikseterveien.

Når en har kommet opp til parkeringsplassen for Eiksetra flater terrenget ut. Du sykler på en fin grusvei fram til Garsjø og Eikestra (DOT hytte). Eiksetra er åpen i helgene.

Turen går videre rundt Garsjø. Det er dessverre ingen skilting for sykkelturer i området, men følg "hovedgrusveien".

I vestenden av Garsjø begynner grusveien opp mot Glitre. Veien går parallelt med elva Glitra.

Her får du den gode "markafølelsen". Grusveien svinger seg fram i et lett terreng. Du sykler på begge sider av Glitra.

Ved Veslesetra skal du ta en u-sving og fortsette på grusveien opp til Glitre. Vær oppmerksom på at krysset kommer litt raskt på (jeg sykla forbi og måtte snu).

Nå følger et svak stigning opp til Glitredammen (Damvika).

Du følger vannkanten langs Glitre fram til krysset Svarvestolen/Langevann. Du tar til høyre og fortsetter på grusveien retning Langevann. Nå følger du elva Rotua i en fin nedkjøring til Veslesetra.

Fra Veslesetra går det meget raskt ned til Justad og Vestsideveien (asfalt). Nå skal du følge Vestsideveien via Sjåstad og tilbake til Egge.

Fra krysset Vestsideveien/Eikeseterveien bygynner klatringen opp til utgangspunktet.

Alternativer

Rundturen kan reduseres ved å kutte ut sløyfa opp til Glitra.

Et annet alternativ tur kan også være å parkere på parkeringsplassen for Eiksetra, sykle opp til Glitre og returnere til Eiksetra samme vei via Veslesetra. Se beskrivelse på ut.no.

Ved Garsjø i Finnemarka
Ved Garsjø i FinnemarkaFoto: Steinar Grøtterød

Ved Garsjø i Finnemarka
Eiksetra i Finnemarka
Glitre i Finnemarka
Krysset Svarvestolen/Langevann
Lierdalen. Utsikt fra Sjåstad

Lokalhistore om Finnemarka

Navnet kommer fra skogfinnene som slo seg ned rundt Glitre på 1600-tallet. Store deler av Finnemarka er vernet (naturreservat).

Anbefalt lesning er artikkelen på Lokalhistoriewiki.no.