Etappe 5: Gommerud postgård til postgårdene Knive og Bakke

En nytelse å sykle langs Drammenselva på Strømsø siden
Steinar

 

FAKTABOKS

TURBESKRIVELSE

Denne etappen starter i bunnen av Paradisbakkene i krysset Ringeriksveien/Fossveien. Du sykler på gang-/sykkelsti i retning Lierbyen på Ringeriksveien.

Gjennom Lierbyen sykler du på Hegsbroveien til du igjen kommer opp på Ringeriksveien. Det er gang-/sykkelsti fram til E18. Herfra følger du sykkelmerking til Drammen til Antmannsvingen (Lierstranda). Det er merket sykkelrute til Bragenes.

Fra Bragernes Torg (Drammen Børs) sykler du over Drammenselva til Drammen Stasjon. Her er det ny sykkelsti mot Strømsø/Svelvik (Dr. Hansteinsgate) som følger jernbanen.

Ved Tangen kirke går turen opp Kirkebakken for å komme inn på Gamle Kongevei. Dette avviker noe fra kildene som sier at postkarene kjørte/red opp forbi Tangen kapell på veiene rundt Nordbykollen til nåværende Gamle Kongevei og videre på Smedbergveien og Hans Tordsens Gate fram til Nordbyveien.

Ved Eikhaug/Laland gård tar Lerpeveien av til venstre til postgårdene Knive og Bakke.

Postkontor i Drammen/Bragernes og Strømsø

Forordning om postforhold 9.8.1650

Kgl befaling: Postrute Bragernes-Kongsberg 4.5.1655. Postkjøring hver 8. dag

Det første Poståpneriet lå trolig nær Landfaldøen på Mellom-Bragernes. I dag er dette navnet på en kort veistubb i forlengelse av Øvre Storgate og som ender i T-kryss mot Rosenkrantzgate (vei 283)

Bragernes og Strømsø ble slått sammen til ladestedet Drammen 1811

Postmesterne hadde kontoret hjemme. Mellom 1650 og 1860, da ordningen med postgårder var avviklet, er det dokumentert ca 12 postmestere (og like mange adresser?). Man kjenner kun opplysningen om at en av de første postkontorene lå i Landfaldøen. De andre postkontorbygningene i denne artikkelen refererer seg til perioder etter at ordningen med postgårder var avviklet.

Drammen Børs. Foto: arkitekturhistorie.no/G. T. Steigan
Drammen Børs. Foto: arkitekturhistorie.no/G. T. Steigan

Børsen fra 1894: Postverket leide seg inn og postkontoret var en av mange institusjoner i bygningen. Nytt postkontor ble bygget på Strømsø nær jernbanen.

Kilder

Les videre om andre postetapper.