Hakadal-Hellerud-Lillestrøm (29 km)

Start sykkelturen med en togtur
Steinar

FAKTABOKS

Jeg har ofte tenkt på hvor fint det kan være å sykle ned Hakadalen på Gamleveien. Ved å ta Gjøviksbanen til Hakadal blir dette en familetur. Turen går ned til Lillestrøm, fra Lillestrøm kan en enten sykle videre til Oslo (Nasjonal Sykkelvei nr. 7) eller ta toget til Oslo.

For å ta sykkelen med på Gjøviksbanen i helgene MÅ du bestille/reservere plass til sykkelen.

Dette kan kun gjøres ved å ringe VY kundesenter 815 00 888. Uten en slik reservasjon vil du bli nektet adgang med sykkel. Ytterligere informasjon får du på VYs sider.

Veibeskrivelsen av turen er enkel. Fra Hakadal stasjon sykler du litt nordover på Fv402. Du krysser Rv4 og fortsetter på østsiden av dalen på Fv402. Fram til Nittedal er det ingen G/S, men oversiktlig og relativt lite trafikk.

Etter Nedre Haug kirke skal du ta over på Rauerskauveien - ikke sykle ned på Rv4. Nå følger et parti med mye "berg-og-dale bane".

Etter Nittedal kirke sykler du videre på Fv401 på Årosveien. Du krysser Trondheimsveien (Rv22) ved Hellerudsletta og fortsetter retning Lillestrøm. Nå kan du velge om du ønsker å sykle via Kjeller flyplass (videre på Rv22) eller ta Nordbyveien retning Strømmen og passere Nitelva på Fv381 (Nittedalsgata).

Den gamle Bergensvei

På slutten av 1700-tallet oppsto et stadig større behov for kjørbare veier for å få utnyttet ressurser for bergverk og skogbruk samt bedre postgang og militære hensyn. Med bakgrunn i dette ble Bergensveien bygget i årene rundt 1800 og fikk status som riksvei – på den tiden kalt Kongevei. Bergensveien gikk gjennom Lillomarka forbi Røverkollen, og ned til Skyttamyra. Fra Skyttamyra og ned til nåværende riksvei 4 fulgte Kongeveien dagens Skyttavei. Fra Skytta til Rotnes er veien nå borte.

Fra Rotneskrysset/Glømmi er vegen fortsatt i drift under navnet «Gamleveien» hvor den går forbi blant annet Bjørnholt ved Aas Gård, som tidlige var gjestgiveri. Deretter fulgte den omtrent dagens trase som Fuglåsveien forbi Hagen skole og opp til Varpe. I dag fremstår Bergensveien først og fremst som en flott turvei.  Aller mest idyllisk er nok strekningen fra Skyttamyra innover Grorud, en strekning som tilbyr en rekke naturperler langs Romstjern, Steinbruvan og den flotte steinbrua over Skytta – Bjøråsen.

Kilde: Nittedalsturene