Etappe 6: Fra Bakke i Skoger til Mellom Rævo og Søndre Rævo

En lett etappe på asfalt, men lite trivelig å sykle på "gamle E18" fra Kjeldås til Sande.
Steinar

FAKTABOKS

TURBESKRIVELSE

Turen starter ved Øvre Knive, Lerpeveien 99. Du sykler forbi Lindum avfallsanlegg.

Kort etter at du har passert fylkesgrensa mellom Viken og Vestfold og Telemark, skal du ta av fra Lerpeveien og sykle inn på Gamle Kongevei. Gamle Kongevei går gjennom et boligområde.

Du kommer ut på Tuftveien og sykler videre sørover til Gamle Sørlandske.

Fra Kjeldås skal du følge Gamle Sørlandske fram til Sande. Dessverre er det er ikke noen gang-/sykkelvei på strekningen.

KNIVE  GÅRDEN

Knive Gården var liketil 1853 1 bruk og strakte sig da fra fjorden og op tvers over høideryggen like mot Eik, så det fraskilte bruk 2 ligger i vestskråningen av Skoger Østbygd. Bruk 1 (Vikers) ved fjorden har 10.82 mark skyld, 147 mål innmark og 466 mål skog og nr. 2 (Ryums) 14.66 mark skyld, 260 mål innmark og 400 mål skog. Den tarvelige vei langs stranden gikk før 1870 gjennem gårdsplassen på den nedre gård. Eldre skrivemåter. I Knifrom, 1351, Knifuar, 1396, Knifum, 1400, Kniwe, 1539, Kniffue, 1604, Knive 1723. I gammelnorsk må navnet ha lydt Knifar, flertall av knifr, et ord beslektet med vårt kniv. Meningen må være: Gården ved Kniven, idet der vel siktes til den i nærheten liggende Kniveås. Landskylden blev fra gammel tid utredet i salt, da gården jo lå ved sjøkanten. I 1667 blev 40 lispund salt omsatt til 20 lispund tunge. Av et gammelt brev fra 1351 får vi vite at den mektige Aasa Salmundsdatter på Selvik i Sande forliktes med sin første manns slektninger, at hun skulde ha 5 markebol i Knive, det var hele gården. 1396 valgte Aasa sig gravsted i gråbrødrenes kloster i Tunsberg og testamenterte bl. a. halvparten i Knive til korsbrødrene der, og den annen halvpart til Hovedøy kloster. Ved reformasjonen blir gården antagelig krongods. Så hører vi ikke mere om eierne før straks efter 1600, da forskjellige bønder eiet småparter. I 1650 var gården havnet hos statholderen Hannibal Sehested som skulde ha kjøpt den av borgermester Hans Eggertsen. Mot slutten av hundreåret blev N. Knive selveiergods. (Kilde: http://kniveaasen.no)

Øvre Knive gård
Øvre Knive gård
Lerpeveien - Gamle Kongevei
Krysset Lerpeveien - Gamle Kongevei
Gamle Kongevei
Inn på Gamle Kongevei

RÆVO POSTGÅRD

Rævo postgård
Rævo postgård (Foto: Roar Verde)

SANDE KIRKE

Litografi Sande kirke
Litografi Sande kirke.
Illustrasjon hentet fra boken "Norge, fremstillet i lithographerede Billeder efter Naturen" av Wergmann, P.F.
Utgitt av P.F. Wergmann (Christiania, 1836-1837)

Les videre om andre postetapper.

Alternativ rute

Som nevnt er det lite trivelig å sykle på deler av Gamle Sørlandske. Et alternativ - og en vesentlig triveligere tur på lite trafikkerte veier, er å sykle lenger øst fra Kjeldås til Sande. Denne turen tar deg gjennom et fint kulturlandskap.

GPS spor fra Sande til Knvie finner du på https://ridewithgps.com/trips/54509629